Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polish Chamber of Youth Tourism

Informator PITM 2020

Licznik odwiedzin:

Dziś:Dziś:71
Wczoraj:Wczoraj:97
W tym tygodniu:W tym tygodniu:295
W tym miesiącu:W tym miesiącu:3124
Ogólnie od 4.04.2014r. :Ogólnie od 4.04.2014r. :517487

Polecamy:


 



wilejka



Biuro Turystyki Szkolnej MABA

Biuro Podróży Rego Bis

 

dokumenty PITMW dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyło się w Warszawie III Walne Zgromadzenie Członków Polskie Izby Turystyki Młodzieżowej. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podsumowano II kadencję Władz Izby przyjmując Sprawozdanie merytoryczne i finansowe i udzielając ustępującym władzom absolutorium. Dokonano zmiany w Statucie PITM. Wybrane zostały Władze PITM na III kadencję ( 2014- 2019 ):


 Zarząd PITM:
 Prezes PITM         - R. Marek Szpecht z Warszawy
 I Wiceprezes        -  Piotr Wiktorko z Bielska Białej
 II Wiceprezes       -  Wojciech M. Leszek z Łodzi
 Skarbnik              - Krzysztof Maziński z Warszawy
 Członkowie Zarządu:
 - Piotr Doliński z Łodzi
 - Andrzej Grelak ze Szczecina
 - Małgorzata Karwat z Łodzi
 - Janusz Kurek z Olkusza
 - Andrzej Sławiński z Warszawy
 - Ryszard Szczepański ze Świnoujścia
 - Robert Unruh z Poznania

  Komisję Rewizyjną PITM:
  Przewodniczący KR          -  Leszek Korneluk z Warszawy
  Wiceprzewodnicząca KR -  Marzanna Zalewska-Rutkowska z Białegostoku
  Sekretarz KR                     -  Bogdan Zwoliński z Katowic